Profil firmy

Firma:
Ing. Karel Doušek, CSc. - AIRTECHNIK
vzduchotechnika, čisté prostory a validace
zejména pro farmacii, zdravotnictví, biotechnologie, přesnou mechaniku a elektrotechniku
IČO 13140612, DIČ CZ500319271

Místo podnikání:
Ostromečská 14, 130 00 Praha 3

PROVOZOVNA ( kancelář, laboratoř, dílna) a adresa pro korespondenci s firmou:
Českobrodská 70 /32
190 00 Praha 9 Hrdlořezy, Česká republika


Nabízíme služby a dodávky:

 • TECHNICKÁ POMOC při řešení všech problémů
  s prostředím a funkcí technických systémů
 • KONZULTACE, Technologické studie
 • PROJEKTY vzduchotechniky a čistých prostorů
 • ZAREGULOVÁNÍ vzduchotechniky a čistých a aseptických prostorů
 • SERVIS vzduchotechniky včetně dodávek HEPA filtrů a jejich výměn včetně atestu
 • DODÁVKY vzduchotechniky a kompletních čistých prostorů, monitorovacích systémů teploty a vlhkosti, počtu částic v prostoru, přetlaků, měřicích přístrojů včetně počítačů částic
 • OPRAVY A REKONSTRUKCE vzduchotechniky, filtračních systémů, čistých prostorů
 • MĚŘENÍ všech parametrů prostředí, vzduchotechniky a technických systémů
 • VALIDACE vzduchotechniky, čistých prostorů, počítačových systémů, monitorovacích a technických systémů podle norem ČSN, EN, ISO a předpisů pro SVP SÚKL ČR a EEC.

Měření, validace a kalibrace zajišťuje

ORGANIZAČNÍ SOUČÁST firmy
Ing. K. Doušek, CSc. - Airtechnik
Laboratoř validací a měření
IČO 13140612, DIČ 003-500319271

Laboratoř pracuje podle systému jištění jakosti podle ISO 9000, který zajišťuje vysokou spolehlivost všech měření a validací. Laboratoř má politiku jakosti z níž vychází systém jištění jakosti. Politika jakosti

Systém jištění jakosti je složen z hlavních částí:
 • Příručka jakosti
 • Systém "Standardních operačních předpisů" SOP
 • Systém preventivní kontroly a údržby měřicích přístrojů a zařízení
 • Metrologický řád
 • Školení personálu

Systém validací
zahrnuje typická zařízení:
 • čisté prostory
 • filtrační systémy
 • aseptické operační sály
 • čisté kabiny
 • čisté boxy
 • mikrobiologické bezpečnostní boxy podle ČSN EN 12 469
 • cytostatika boxy
 • Izolátory
 • izolátorové linky
 • autoklávy
 • horkovzdušné sterilizátory
 • sterilizační tunely
 • termostaty
 • klimatizační komory
 • chladnice, mraznice
 • myčky, mycí linky
 • plničky
 • systémy čisté vody
 • počítačové systémy
 • technická zařízení
 • sekundární kalibrace počítačů částic


Validace
provádíme v souladu s VYR 32 SÚKL a Directive EEC for GMP Volume 4 v rozsahu:

Návrhová kvalifikace = Design Qualification DQ
Instalační kvalifikace = Installation Qualification IQ
Operační kvalifikace = Operational Qualification OQ
Procesní kvalifikace = Process Qualification PQ


Mimo validace provádíme na místě ( „in place“) kalibrace zařízení:
 • nefelometry FAN (ve spolupráci s ČMI)
 • vestavěné teploměry
 • vestavěné vlhkoměry
 • vestavěné tlakoměry
ru en cs